แจ้งเปลี่ยนชื่อ บริษัทฯ และการติดต่อใหม่

แจ้งเปลี่ยนชื่อ บริษัทฯ และการติดต่อใหม่

เริ่ม ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ทางแผนกเครื่องเขียนจะเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ - ที่อยู่ - การติดต่อใหม่ เป็น
บริษัท เอเซียคิงส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
611/84-85 ตรอกวัดจันทร์ใน(ประดู่55) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
โทร : 02-689-9112 แฟ็กซ์ : 02-689-9113
 
ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในสินค้าของเรามาโดยตลอด และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับสนันสนุนจากลูกค้าด้วยดีตลอดไป
 
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(สิริ จินตอารักษ์)