สคส จากน้องแดนไกล

สคส จากน้องแดนไกล

ถึง โรงเรียน ต.ช.ด. บ้านแม่กลองใหญ่
 
พี่ๆที่ บริษัท ได้รับ สคส จากน้อง น้อง ที่แดนแสนไกล
พวกเรายังคิดถึง เพื่อนครู หวังวันหนึ่งหวังจะได้พบกันอีกครั้ง
หวังให้ครูทุกคนมีกำลังใจสอน ไม่ว่าไกลแสนไกล ลำบากหนักหนา ก็จะเป็นกำลังใจให้ตลอดไป   **ครูเช รักษาอุดมการณ์ ตลอดไป**
หวังว่านักเรียนโตใหญ่ขึ้นไป จะได้เป็นกำลังพัฒนา เป็นปากเป็นเสียง ในดินแดนที่เขาโตขึ้นมา


Pay it forward .........
 
จาก
เจิน